EN Kontaktai
Akcijos kaina (eurais)
Paskutinė akcijos kaina
Laikas Kaina Pokytis
15:59:42 0.990 € -0.20 %
Daugiau

Dividendai

 

2015 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2014 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,068 euro dividendų vienai akcijai.

 

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. gegužės 14 d., buvo TEO LT, AB akcininkai.

 

Nuo 2015 m. gegužės 27 d. dividendai mokami tokia tvarka:

 

- akcininkams, kurių TEO LT, AB akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;

 

- akcininkams, kurių TEO LT, AB akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą SEB banke arba į akcininko nurodytą sąskaitą kitame Lietuvos komerciniame banke (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame SEB banko klientų aptarnavimo padalinyje).

 

2014 m. mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

 

- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;

 

- Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

  

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus užpildyta forma iki 2015 m. gegužės 22 d. turi būti pateikta SEB bankui per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas. 

 

Informacija teikiama SEB banke tel. 1528.

 

Specialus Teo pasiūlymas