EN Kontaktai
Teo.ltAutorių teisių apsauga

Autorių teisių apsauga

Visos teisės į TEO LT, AB kūrinius saugomos. Joks išmaniosios Teo televizijos paslaugos, įskaitant susijusias paslaugas (toliau Paslaugos), funkcionalumas, dizainas, programa, duomenų bazė, originalios ikonos, spalvinis sprendimas, išdėstymas, meniu, kitoks valdymas ar kitoks sprendimas, jo dalis ar visuma, negali būti jokia forma, būdu ar priemone, nenumatyta šiame puslapyje ar kitoje TEO LT, AB pateiktoje informacijoje, atkurtas, naudojamas, kopijuojamas, tiražuojamas, skleidžiamas ar kt., negavus aiškaus TEO LT, AB raštiško sutikimo.

TEO LT, AB autorių teisės neapima trečiųjų asmenų teikiamo turinio, trečiųjų asmenų prekių ženklų (šie intelektinės nuosavybės objektai saugomi trečiųjų asmenų), šiame puslapyje šie objektai naudojami tik vizualizacijos tikslais.

 

TEO LT, AB saugo visas turimas teises į kūrinius, naudojamus išmaniajai Teo televizijai teikti, kūrinių atvaizdai pateikiami šiame puslapyje, tačiau tai nėra baigtinis saugomų kūrinių sąrašas:

  

Išmaniosios Teo televizijos meniu nuo 2014 kovo 7 d.

Pagrindinis meniu su ikonomis

 

 

TV

  • TV kanalai, jų išdėstymas ir valdymas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kanalų tvarkos keitimo logika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kalbos valdymas

 

 

  • „Ką žiūrėti“ skirtis

 

 

 

 

  • TV įrašai

 

  • TV programa

 

  • Priminimai

 

Videonuoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programėlės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radijas

 

 

 

 

Saugykla

 

 

 

 

 

 

 

 

Paieška

 

 

Pranešimai

 

Nustatymai

 

 

 

Valdymas papildomais mygtukais

  • Valdymas „Veiksmai“ mygtuko pagalba.

          

 

  • Valdymas spalvotais mygtukais: raudonas, žalias, geltonas, mėlynas.

 

 

 

Specialus Teo pasiūlymas